Kvant Elektronikasının Əsasları

Bu vəsaitdə lazerlər fizikasının əsasları və onların işləmə prinsipləri verilmişdir.