Kitabxanadan Seçmələr

  • 1
  • 2
  • 3
2017-12-14

Sulfat Turşusu

 Əlibaba Əliyev   2017-12-25

Sevginin Kimyası

Sevginin yaranmasına 5 hormon təsir edir: 1) Dopamin; 2)Serotonin; 3)Adrenalin; 4)Endorfin; 5)Oksitosin DOPAMİN – İnsan ilk sevməyə başladıqda onun orqanizmində dopamin əmələ gəlir. Sevgisinə nail olan insanda dopaminin miqdarı artmağa başlayır. İnsanlarda və heyvanlarda olan bu hormonun hərəkət,yaddaş,diqqət,həzz alma,yuxu,öyrənmə və idrak funksiyaları vardır Narkotik vasitələrdən və siqaretdən istifadə dopami
...
 Əlibaba Əliyev   2018-09-23

Yağların orqanizm üçün fizioloji əhəmiyyəti

Lipidlər yağlar və yağabənzər maddələri özündə cəmləşdirir. Onlar əsas qida maddələrinə aid olub, tarazlaşdırılmış qidalanmanın vacib komponenti sayılırlar. Onlar enerji mənbəyi olmaqla bərabər, zülallar kimi plastiki material rolunu oynayırlar. Yağlar hüceyrə qişasında və hüceyrədaxili yığılmalar şəklində zülallarl
 Əlibaba Əliyev   2018-04-01

Neft-kimya xammallarının əsas növləri

Neft – kimya sənayesi geniş xammal bazasına malikdir. Bunlara təbii və yolüstü qazlar, neft emalı və stabilləşdirmə qazları, yüngül və ağır neft distillatları və neft daxildir. Təbii və yolüstü qazlardan, neft emalı qazlarından, neft distillatlarından, neft məhsullarının kükürdsüzləşdirilməsi qazlarından, ma
 Əlibaba Əliyev   2018-09-04

Bəşəriyyətin qatili - Nüvə silahı

Nüvə silahı və ya atom silahı - atom nüvəsinin parçalanma reaksiyası nəticəsində nüvədaxili enerjinin (atom enerjisinin) bir hissəsinin ayrılması hesabına çox qüvvətli partlayış yarada

Google-un az bilinən 4 Özəlliyi

  • Google-un az bilinən 4 Özəlliyi

  • Qaynama Hadisəsi

  • İzoxor Prosesi

  • Nişasta

 Əlibaba Əliyev   2018-04-20

Klassik mexanikada hissəciklərin halı anlayışı

Hərəkətin təbiət qanunları ilə təyin edilməyən elementləri başlanğıc şərtlər adlanır. Nyuton əsrinin gözəl kəşflərindən biri də təbiət qanunlarının başlanğıc şərtlərdən fərqləndirilməsidir. Başlanğıc şərtlər müəyyən qanunauyğunluğa tabe deyil, onlar arasında əlaqə yoxdur. Başlanğıc şərtlərin əhəmiyyəti sistemin əvvəlki təkamülündən asılıdır. Bu və ya digər məsələni həll etmək üçün onlar təcrübi təyin edilməli və ya baxılan
...
 Əlibaba Əliyev   2018-07-17

Texnologiya - Nanotexnologiya

Tarixdən məlumdur ki, Yerdə həyatın başlanması ilə bütün təbii proseslər insanlar tərəfindən məqsədyönlü şəkildə öyrənilməyə başlandı. Belə ki, insan meydana gəldiyi vaxtdan öz inkişafının hər bir dövründə yeni materialların əldə edilməsi və onların təkmilləşdirilməsi üzərində daim işləyib. İnsan
 Əlibaba Əliyev   2018-01-01

Şrödinger pişiyi

Avstriyalı fizik Ervin Şrödinger tərəfindən ortaya atılmış, kvant fizikasıyla əlaqəli olan, haqqında bir çox müzakirələr aparılmış düşüncə təcrübəsi olan "Şrödingerin pişiyi" adətən kvant mexanikası və Kopenhagen təfsiriylə əlaqəli olan
 Əlibaba Əliyev   2018-05-20

Texnogen Şüa Mənbələri

Radioaktiv təhlükənin yalnız nüvə sənayesi müəssisələri üçün xarakterik olduğunu düşünmək yanlış olardı. Qeyri-radioaktiv faydalı qazıntıların alınması və emalı da radioaktiliyin artmasına səbəb olur. Qazıntı ilə əldə edilən istənilən enerji mənbəyində radionuklidlər vardır. Təbii yanacağın yandır

Dərslər

Unity 3D 1

  • Dərs 1

  • Dərs 2

  • Dərs 3

Unity 3D

HTML dərsləri

C# dərsləri

Alman Dili Dərsləri

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev
3

Surroqat toyuqlar yaradılıb

Müəllif: Əlibaba Əliyev
4

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Reklam

Bizi İzləyin