İnsan xromosomlarının öyrənilməsinin tarixi 1898-ci ildən Flemmingin tədqiqatları ilə başlamışdır. Lakin uzun müddət insan hüceyrələrində xromosomların sayına görə bir-birinə zidd fikirlər olmuşdur. Həmin tədqiqatlarda insanda 22-48 xromosom olması haqqında məlumatlar verilir. Ancaq 1956-cı ildə insan xromosomlarının öyrənilməsindəki üsulların təkmilləşməsi nəticəsində İsveç alimləri Tiyo və Livan insan rüşeyminin ağciyər fibroblastının toxuma kulturasında apardığı tədqiqatlar nəticəsində məlum oldu ki, insanın somatik hüceyrələrində 46 xromosom vardır. İnsanda da xrom
Biz milyard sayda nanoquruluşlarla əhatə olunmuş dünyada yaşayırıq. Nanoquruluşlara həm kosmosda, həm atmosferdə, həm hidrosferada, həm dağ süxurlarında, həm də Yeraltı maqmalarda rast gəlmək olar. Bunun əyani sübutu kimi keçən əsrin sonlarında amerika və rus kosmonavtları tərəfindən kosmosdan və Aydan gətirilmiş qruntun tərkibinin analizi nəticəsində orada aşkar edilmiş 10-150 nm ölçüyə malik və həmin illər elmə məlum olmayan tozcuqları göstərmək olar. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilib ki, nanoquruluşlar Yerdə hətta həyatın başlanğıcından çox-
Xromosomların (bax: Xromosomlar) submikroskopik tədqiqi onların tərkibində zülalla (histon) birləşmiş, qalınlığı 40-100 A0 olan DNT molekulunun olduğunu göstərmişdir. DNT molekulu, xromosomun əsasını təşkil edən və xromofibril adlanan elementar sapın bütün uzunu boyu yerləşir. Xromosomların tərkibinə daxil olan elementar saplar bütün canlı orqanizmlərin hüceyrələrinin nüvələr
İnsan həvəslə hansısa bir işə başlayır, sonra anidən ruhdan düşür,ətraf onun üçün əhəmiyyətsiz olur və passivlik, laqeydlik yaranır. Daxilində bir boşluq hiss edir. Qarşısına qoyduğu məqsədlər belə maraqsız olur, - bu proses “emosional yanma sindromu” adlandınır. Yanma sindromu deyəndə insanda emosional, zehni və fiziki yorğunluqla müşahidə olunan psixi proses nəzərdə tutulur.  Hansı hallarda baş verə bilər:  - İş statusunda heç bir dəyişikliyin olmaması - işin monoton olması və ya əmək haqqının azlı
Nüvə stansiyalarının yaydığı illik radiasiya, bir bananın təbii olaraq ehtiva etdiyi kalium-40 (K40) izotopu səbəbi ilə yaydığı radiasiyaya bərabərdir. Bu səbəbdən nüvə stansiyalarının yaydığı radiasiyadan qorxmağa ehtiyac yoxdur. Bananın yaydığı radiasiyadan da qorxmağa ehtiyac yoxdur. Elm insanları zaman zaman bu mövzularda banan nümunəsini verirlər.Yeni bir şey deyil. Belə ki məşhur elm ədəbiyyatında radiasiyanı ölçmək üçün banan vahidi (
Neft yataqlarının səmərəli işlənməsi sisteminin əsas prinsipləri qaz yataqlarına aiddir. Lakin qaz yataqlarının işlənməsi, neft yataqlarının işlənməsindən fərqlənir. Bu, qaz yataqlarının aşağıdakı xüsusiyyətlərindən doğur: 1. Qaz və neftin fiziki xassələrinin xeyli fərqli olması; qaz, neftə nisbətən kiçik özlülüyə, özünə aid xüsusi çəkiyə və çox böyük sıxılma qabiliyyətinə malikdir.
Nişаstа bitkilərin ən mühüm еhtiyаt qidа mаddəsi hеsаb еdilir. Nişаstа bitki tохumаlаrındа təbəqəli quruluşа mаlik dənələr şəklində yеrləşir. Düyüdə 82%, pахlаlı-dənli bitkilərdə 50-60%, dənli bitkilərdə 60-75%, kаrtоfdа 12-26%, undа 70-78%, çörəkdə 43-56% nişаstа оlur. Nişаstа özü quru mаddəyə görə 99% təmiz nişаstаdаn ibаrətdir. Nişаstа kаl mеyvələrin də tərkibində оlur və yеtişmə dövründə biоkimyəvi prоsеslər nəticəsində şəkərə çеvrilir.
Ölkəmizdə istifadə olunan peyvənd növləri “Profilalktik Peyvənd Təqvimi”ndə öz əksini tapmışdır. Azərbaycan Respublikasında bir çox yoluxucu xəstəliklərin (B hepatiti, vərəm, poliomielit, göyöskürək, difteriya, tetanus, qızılca, parotit, məxmərək, b tipli hemofil infeksiya və pnevmokok xəstəlikləri) qarşısının alınması üçün istifadə olunan vaksinlər aşağıdakılardır.
Uşaqlıqda hər kəsin oynadığı bir oyun var idi - Daş-Kağız-Qayçı oyunu. Bu oyunun orijinal adı Jan Ken Pon-dur. Bu oyunu oynayarkən heç bir ləvazimata ehtiyacınız yoxdur-təkcə əlləniz. Seçimlər edildikdən sonra qaliblər bu qaydalara əsasən müəyyən olunur: Daş qayçını sındırır - Qayçı kağızı kəsir - Kağız daşı örtür
Xalq təsərrüfatının inkişafının əsas istiqamətlərindən biri kimya sənayesinin insanlara bəxş etdiyi sintetik polimerlər təşkil edir.Sintetik polimerlər arasinda plastik kütlələr,rezin,lif,laklar, boyaqlar ,örtüklər, daş-qaşlar,partlayıcı maddələr və.s istehsal edilir.Liflər yüksəkmolekullu birləşmələr sinifinə mənsubdur. Qədim zamanlardan bəri toxuculuq sənayesində təbii liflərdən istifadə olunmuş və hal-hazirda da geniş miqyasda istifadə edilməkdədir. İlk dəfə s&uu

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev
3

Surroqat toyuqlar yaradılıb

Müəllif: Əlibaba Əliyev
4

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Bizi İzləyin