Mexaniki və əl basqısının altından axmış meyvə-giləmeyvə şirələrinin tərkibində meyvənin xeyli miqdarda lətli hissəcikləri və müxtəlif kənar qarışıqlar olur ki, bunlar da şirələri bulanıqlaşdırır. Bulanıq şirələri saxlayıb çökdürmək və sıx parçadan süzməklə təmizləyirlər. Bundan sonra da onlar şəffaf olmur, lakin iri hissəciklərdən təmizlənir. Sənaye üsulu ilə tamamilə şəffaf şirə almaq üçün onları mürəkkəb üsullarla şəffaflaşdırırlar. Bu üsulları ev şəraitində tətbiq etmək çox çətindir. Eyni zamanda şirələri çox
İstehsalın ixtisaslaşmasına görə şərab zavodları müəyyən tiplərə bölünür: İlkin şərabçılıq zavodları (şərab məntəqələri) üzümün emalı, ondan şirə alınması, alınan şirənin qıcqırdılması və cavan şərab materiallının saxlanmasını həyata keçirir. Bu zavodlarda, həmçinin şərab materialının eqalizasiyası, kupajı, yapışqanlanması, süzülməsi və termiki işlənməsi əməliyyatları da aparılır. Onların istehsal gücü mövsümdə emal olunan üzümün miqdarına (tonla), istehsal qablarının eyni vaxtakı tu
Üzüm şərabçılıq sənayesi üçün xammaldır. Üzüm salxımı saplaqdan, daraq və gilədən ibarətdir. Üzümün sortundan və xarici şəraitdən asılı olaraq, salxımın forma və böyüklüyü də müxtəlif ola bilir. Formasına görə salxım silindr, konusvari, silindr-konusvari, yumurta şəkilli, qanadlı, şaxələnmiş və s. olur. Salxımın uzunluğu adətən 60-300 mm arasında dəyişir. Uzunluğu 130-180 mm olan sa
Şəkərli məhsulların, əsasən üzüm, meyvə, giləmeyvənin müxtəlif üsullarla əzilməsini, şirə, şərab alınmasını və bu zaman baş verən mürəkkəb texnoloji, kimyəvi, mikrobioloji prosesləri öyrənən elm şərabçılıq adlanır. İlkin və ikinci şərabçılıq fərqləndirilir. İlkin şərabçılıq üzümün emalı və şərab materialı hazırlanması əməliyyatlarını əhatə edir. İkinci şərabçılıq isə şərab materialının ona səciyyəvi dad, buket, ətir və stabillik verilməsi məqsədilə emalı və yetişdirilməsidir. Bu zaman
İnflyasiya qiymətlərin ümumi səviyyəsinin artması deməkdir. İnflyasiyanın səbəbi nədir? Bu suala cavab vermək üçün pulun kəmiyyət nəzəriyyəsindən(Ekonomiksin 10 prinsipi) istifadə edərək deyə bilərik ki,ölkə çox pul çap edəndə malların qiyməti artır. İqtisadçıların bir çox nəsli həmçinin XIX əsrin görkəmli filosofu Devid Yum və məşhur müasir iqtisadçı Milton Fridman pulun kəmiyyət nəzəriyyəsinin
15 ildir davamlı vegetativ vəziyyət(Persistent Vegetative State) halında olan 35 yaşlı bir nəfər sinirlərin xəbərdarlığını göstərən, təkmilləşdirilməkdə olan bir müalicə səbəbindən şüurunun fəaliyyətdə olduğuna dair əlamətlər göstərməyə başladı. 12 aydan çox vegetativ vəziyyətdə olan xəstənin şüuruna qovuşması imkansız idi. Bir maşın qəzas
1929-cu ildə astronom Edvin Habl qalaktikaların həm bir-birindən həm də yer kürəsindən uzaqlaşdığını Doppler təsiri adlanan faktla sübut etdi. E.Habl, uzaq qalaktikalardan bizə çatan işığın tezliyini ölçərək bizdən uzaqlaşan qalaktika çoxluqlarının işıq rənginin qırmızıya sürüşdüyünü, yəni bütün qalaktikaların bizdən uzaqlaşdığını müşahidə etdi. Beləliklə şərəfinə verilən Habl qanununu kəşf etdi. K
Taurin və ya 2-aminoetansulfonik turşusu C2H7NO3S kimyəvi formuluna malik amin turşusudur. Taurinin adı "Taurus" (öküz) sözündən götürülmüşdür. Belə adlandırılmasına səbəb ilk dəfə 1827-ci ildə alman alimləri Friedrich Tiedemann və Leopold Gmelin tərəfindən öküzün ödündən əldə edilməsidir. Təbii taurin ətdən, balıqdan və süddən qəbul edilir, başqa bir halda süni əlavələr şəklində də
Məlumdur ki, fildən fil, zürafədən zürafə, itdən it doğulur. Bu qanunauyğunluq bütün canlı növləri üçün doğrudur. Bunun səbəbi  DNT adlanan mürəkkəb bir molekulda gizlidir. DNT nuklein turşularından biridir. Nuklein turşuları canlı orqanizmdə müxtəlif funksiyalar yerinə yetirən əhəmiyyətli kimyəvi birləşmələrdir. Bu birləşmələr ilk dəfə hüceyrənin nüvəsində tapıldığı üçün bu cür adlandırılmışdır (lat. “nukleus”-nüvə). Lakin sonralar onların mi
Soyuducuların çox səs-küylü olması və 1930-cu ildə Berlində soyuducudan sızan toksiki maddələrin bir ailəni öldürməsi Albert Einsteinin yeni soyuducu icad etməsinə səbəb oldu. Gənc fizik Leo Szilard ilə birlikdə yeni səssiz və etibarlı soyuducu hazırladılar. Maraqlısı budur ki, Albert və Leo-nun təqdim etdikləri soyuducu eyni zamanda ELEKTRİK tələb etməyən bir ev əşyası idi, hətta patentlərini də almışdılar. Amma elektrik tələb etməyən soyuducuların istehsal edilməsi üçün heç kim maddi kömək etmədi. 85 il sonra 2015-ci ildə Durch Design firması

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev
3

Surroqat toyuqlar yaradılıb

Müəllif: Əlibaba Əliyev
4

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Reklam

Bizi İzləyin