Silisium

Silisium (Si) elementi canlı orqanizmin bütün üzvlərində silikat turşusu şəklində vardır. Bu element birləşdirici toхuman...

Əlibaba Əliyev

2019-03-15

Kağızın Keyfiyyət Təhlili

Digər mal qruplarında olduğu kimi kağız – karton mallarına da keyfiyyət tələbləri verilir. Kağız – karton mallarının keyf...

Əlibaba Əliyev

2019-03-06
2018-09-01

Reologiya

 Əlibaba Əliyev   2018-04-01

Neft-kimya xammallarının əsas növləri

Neft – kimya sənayesi geniş xammal bazasına malikdir. Bunlara təbii və yolüstü qazlar, neft emalı və stabilləşdirmə qazları, yüngül və ağır neft distillatları və neft daxildir. Təbii və yolüstü qazlardan, neft emalı qazlarından, neft distillatlarından, neft məhsullarının kükürdsüzləşdirilməsi qazlarından, maye və bərk...

İzoxor Prosesi

  • İzoxor Prosesi

  • Flüor haqqında

  • Google Doodle nədir?

  • Google-un az bilinən 4 Özəlliyi

 Xəyal Hüseynov   2017-09-30

Qravitasional Mərcəklənmə

Bir cismin arxasındakı cismi, qarşısındakı cisim yerində qalmaqla, görə bilərikmi? Einşteynin nisbilik nəzriyyəsinə görə əlbəttə ki, bu mümkündür.  Einşteyn fəza-zaman toxumasının büküldüyü, bu bükülmənin də qravitasiyaya (kütləçəkiminə) səbəb olduğunu deyirdi. 4 tərəfdən çəki...

Dərslər

Mikroiqtisadiyyat 1

  • Dərs 1

  • Dərs 2

  • Dərs 3

Mikroiqtisadiyyat

3ds Max

İngilis Dili

Microsoft Outlook Dərsləri

Elm və Həyat

 Əlibaba Əliyev   2019-03-05

Əbülhəsən Bəhmənyar kimdir?

Əbülhəsən Bəhmənyar Məhzban оğlu Azərbaycan filоsоfu Şərqin еnsiklоpеdiyaçı alimi İbn Sinanın ən görkəmli şagirdi və davamçısıdır. Bəhmənyar öz istеdadı ilə İbn Sinanın rəğbətini qazanmışdır. İbn Sina Bəhmənyar haqqında yazmışdı: «Оnun aхır talib mənim yеrimdə оlmasına bir şеy qalmayıb». Bəhmənya...

Biologiya

 Əlibaba Əliyev   2018-04-09

Bitkilərdə forma müxtəlifliyi

Yer kürəsi tarixində törəmiş canlı aləmin mühüm hissəsini bitkilər təşkil edir. Onlar vaxt keçdikcə və məkan dəyişdikcə müxtəlif coğrafi ərazilərdə dəyişgənliyə uğramış, müxtəlif quruluş qazanmış, bir çox bitki formalarına başlanğıc vermişdir. Bitki aləminin törəməkdə olan müxtəlif quruluşlu nümay...

Android Proqramı Yüklə

Android proqramı yükləyərək elmi-texnoloji yeniliklərdən məlumat ala, kitabxanadan istifadə edə, video dərsliklərdən yararlana bilərsiniz.

Yüklə

Ən Çox Oxunanlar

1

Qanın laxtalanması

Müəllif: Xəyal Hüseynov
2

Konyak istehsalının tarixi

Müəllif: Əlibaba Əliyev
3

Kufus Politalamiya

Müəllif: Əlibaba Əliyev
5

Bal arıları haqqında 8 məlumat

Müəllif: Əlibaba Əliyev

E-mail Üzvlüyü

E-mail vasitəsilə məlumatlanmaq istəyirsinizsə abunə olmağı unutmayın.

Kitab Məsləhəti

Bizi İzləyin